top of page

בחברת ׳כל אחד פתרונות לעסקים׳ אנו מאמינים שניתן לשלב בסביבת העבודה מגוון רחב ככל הניתן של האוכלוסייה, וליצור כור היתוך חברתי אמיתי, בין היתר במתן דגש על אוכלוסיות מוחלשות ובעלי מוגבלויות

׳כל אחד פתרונות לעסקים׳ שמה לעצמה כמטרה לקדם את התעסוקה בפריפריה

׳כל אחד פתרונות לעסקים׳ מתחייבת לקיים סביבת עבודה הוגנת, שקופה, נעימה ומזמינה
לתת לעובדיה אפשרות לבוא לידי ביטוי ובכך לקדם פיתוח עסקי, יציבות תעסוקתית ורווחיות

׳כל אחד פתרונות לעסקים׳ מתחייבת לשים את האדם במרכז, הן כעובד והן כלקוח, להיות שקופה איכותית ואנושית

החזון שלנו

bc-03.png
bc-03.png
bottom of page